Embed

© Izrael Shahak jogutódja

Izrael Shahak: Zsidó vallás, zsidó történelem (3000 év súlya)

gépi hang

“Mint a történelemből ismert, egy zárt társadalom nem érdekelt önmaga leírásában, mivel egy ilyen leírás kétségtelenül egy kritikus vizsgálat formáját ölti magára és sok kritikus, tiltott gondolat kimondására bátorít föl.

A klasszikus júdaizmus kevéssé volt érdekelve abban, hogy önmaga le legyen írva a közösség számára,

Jellemző a rabbikra, hogy a zsidó történelemtől még jobban féltek, mint az általános történelemtől. Így volt az első modern a 16. században kiadott történelemkönyv címe a francia királyok története és az oszmán királyoké. Ezt követte néhány történelmi mű, amely csak zsidóüldözéseket írt le. Az első a tulajdonképpeni zsidó történelemmel foglalkozó művet, amely az antik korral foglalkozott, a rabbinikai hatóságok betiltották és elnyomták. A 19-ik században jelent meg újra. A rabbinikus hatóságok Keleteurópában minden nem talmudi vizsgálatot megtiltottak, akkor is, ha abban semmi olyasmi nem volt, ami a tilalmat indokolta volna, Az azzal eltöltött idő helyett keressenek inkább pénzt vagy tanulmányozzák a Talmudot, és a pénzt fordítsák a talmudtudósok támogatására.

a Talmud és a talmudi irodalom

néhol nagyon sértő, különösen a keresztények elleni mondásokat és előírásokat tartalmaz. Egy sor hihetetlen, nem bebizonyított állítás mellett Jézus nemi életéről pl. azt írja a Talmud, hogy büntetése a pokolban abból áll, hogy főtt ürülékbe mártják. Ez az állítás nem éppen azt célozza, hogy a Talmudot megszerettesse hívő keresztényekkel. De idézhetjük azokat az előírásokat is, amelyekben a zsidókat arra utasítja, hogy az Újtestamentum minden kezükbe kapott példányát lehetőleg nyilvánosan égessék el. Ezt az előírás ugyan már nincs érvényben, de még ma is gyakorolják, például 1980 március 23-án, amikor Újtestamentumok százait égették el nyilvánosan és ünnepélyesen Jeruzsálemben a ‘Jad Le Ahim’ szervezet rendezésében, amely az izraeli vallási minisztérium által támogatott egyesület.

A talmudi törvények első kiadása, a Misna Tóra Majmonidésztől nemcsak tele van a legundorítóbb előírásokkal minden nemzsidó ellen, de közvetlen támadásokkal is a kereszténység és Jézus ellen (akinek nevét az író a jámbor ‘legyen átkozott a neve’ toldalékkal látja el)

Mint fönt említettük, el kellett a kereszténység es nemzsidók ellen szóló talmudi részeket távolítani vagy meg kellett azokat változtatni – túl nagy volt a nyomás. A következőt tették: a legbántóbb részeket kivették minden Európában a 16. század közepe után nyomott kiadásból. Más részekben a pogány, nemzsidó, idegen (Gój, Eino Jehudi, Nochri) kifejezéseket a bálványimádó, nem hívő vagy akár kánaáni, szamaritániai kifejezésekkel helyettesítették, amelyeket könnyen el lehet magyarázni, és amelyeket a zsidó olvasó mint a régi kifejezések szépítését föl tudja ismerni. A fokozódó támadások miatt a védekezés mind ravaszabb lett, szomorú eredménnyel. Időnként a cári Oroszországban a cenzúra szigorúbb lett, és ahogy a fent említett szépítések ismertek lettek, megtiltották azokat. A rabbi hatóságok erre az arab, moszlém, (héberül: izmaelita, amely mindkettőt jelenti) vagy néha az egyiptomi szót használták, helyesen arra számítva, hogy a hatóságok ezt a szóhasználatot nem fogják megtiltani. Ezzel egy időben a talmudi kihagyások listája kézirat formájában került közkézre, amelyek minden új fogalmat elmagyaráztak és fölsorolták a kihagyásokat. Néha a talmudi irodalom minden kötetének címoldalán egy nyilatkozatot nyomtak ki, amely néha eskü alatt állította, hogy az adott kötetben előforduló összes ellenséges kifejezés kizárólag az antik kor bálványimádói vagy a régen kihalt kánaániakra vonatkozik, és ‘nem olyan emberek ellen van, akiknek az országában élünk’.

Ez természetesen elejétől végéig csalás, mert ahogy Izrael alapítása után a rabbik magukat biztonságban érezték, minden kifogásolt részt és kifejezést rögtön fölvettek minden új kiadásba. (a hatalmas költségek miatt, amellyel minden új kiadásra vonatkozik, a talmudi irodalom a Talmudot beleértve még mindig a régebbi kiadások újranyomása. Ezért jelentek meg a fentemlített kihagyások Izraelben egy olcsó kötetben Hezronot Sasz cím alatt.) Ma tehát újra szabadon lehet a kifogásolható részeket olvasni (és a zsidó gyerekeknek meg is tanítják őket), mint például azt, hogy minden zsidó, aki egy zsidó temető mellett megy el, áldást kell hogy mondjon, míg a nemzsidó temető mellett a halottak anyját kell hogy megátkozza.”топкаргомультипликаторная катушкакомплектующие для скважинных насосовкупить фидерное удилище в киевевикипедия uared october st petersburg tours

Kategorija:

Egyéb